Despre noi

Despre companie

Prin experiența acumulată în cei 16 ani de când compania noastră activează în domeniul colectării, transportului, depozitării și eliminării deșeurilor periculoase și nepericuloase, colectivul nostru de specialiști se află la dispoziția generatorilor/deținătorilor de deșeuri pentru consiliere și recomandări în vederea aplicării prevederilor legale în gestionarea deșeurilor, inclusiv a celor periculoase.

Prezentare generală

ECO FIRE SISTEMS este o societate cu capital privat ce activează în domeniul colectării, transportului și neutralizării prin incinerare desșeurilor periculoase și nepericuloase rezultate din activități industriale, comerciale, medicale de diagnostic și tratament.

Încă din 2003, societatea noastră dispune de unul din cele 9 (nouă) incineratoare ecologice din România, care funcționează în conformitate cu normele de protecție a mediului și este dotat cu un sistem performant de monitorizare, în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor și a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, emise în scopul implementarii Directivei 2000/76/CE pentru incinerarea deșeurilor inclusiv a deșeurilor periculoase.

Prin implementarea unui proiect complex, începând cu anul 2009 am pus în funcțiune două linii moderne de incinerare a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase cu o capacitate cumulată de 1.2 t/oră.

Noile linii moderne au fost inaugurate în august 2008 și autorizate în 13 februarie 2009, incineratorul funcționează în conformitate cu normele de protecție a mediului și a sănătații populației fiind dotat cu un sistem performant de monitorizare a emisiilor, conform normelor românești și europene în vigoare.

Linie sanitar veterinară

În România, potrivit EUROSTAT, operatorii HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele, cantine) și lanțurile de supermarketuri generează, anual, 2,55 milioane tone de deșeuri constând în alimente ajunse la termenul de expirare sau neconsumate.

Recent, a fost adoptat proiectul de lege privind combaterea risipei alimentare, care pare să fi identificat o serie de soluții pentru reducerea cantității, în condițiile în care România se clasează pe locul 9 în topul celor mai risipitoare țări din UE. Actul normativ prevede vânzarea la preț redus sau donarea unor produse aflate la limita datei de expirare, impunând, totodată, sancțiuni de până la 10.000 de lei pentru magazinele care încalcă aceste prevederi. Criticată pentru lipsa normelor metodologice de aplicare, în special din cauza problemelor logistice (transportul acestor alimente), legea nu are potențial să fie aplicată prea curând.

Până la implementarea măsurilor viabile și coerente de reducere a cantității de deșeuri alimentare, atât din comerțul specializat, cât și din gospodăriile populației, acestea trebuie tratate și eliminate conform legislației în vigoare, principalul scop fiind acela de a limita riscurile referitoare la sănătatea publică și a animalelor.

Alimentele provenite din HoReCa sau din marile lanțuri de magazine sunt incluse, conform Regulamentului Comisiei Europene nr. 1069/20091 în categoria „subproduse de origine animală“ – abreviate SNCU. Acestea reprezintă totalitatea reziduurilor rezultate în urma sacrificării animalelor pentru consumul uman, în fluxul producţiei de alimente de origine animală, în cursul eliminării animalelor moarte și în cadrul măsurilor de control al bolilor provenite de la animale. În prezent, nu este legiferat domeniul casnic, un mare generator al acestor produse de origine animală rezultate în urma neconsumării și alterării hranei.

Zone de lucru

Dispunem de puncte de lucru a căror activitate s-a consolidat și dezvoltat în ultimii 4 ani. Galați și București, sunt puncte de lucru ale companiei noastre operaționale, ce dețin depozite temporare, sunt manageriate de directori zonali instruiți și pregătiți în domeniul gestionării deșeurilor. Venim astfel în întampinarea exigențelor partenerilor noștrii cu un timp de reacție scurt pentru oricare colectare de deșeuri sau intervenții pentru decontaminări sau ecologizări.

Caracteristici tehnice ale liniilor de incinerare

Liniile de incinerare sunt proiectate și fabricate în Franța, de către compania ATI MULLER INCINERATEURS, ce deține o experiență de peste 50 ani în acest domeniu, având instalate sisteme avansate de incinerare în majoritatea țărilor Comunitații Europene și nu numai. Datorită performanțelor de ardere și monitorizare, liniile de incinerare pot elimina deșeuri periculoase atăt solide cât și lichide. Sistemul de incinerare este dotat cu echipamente de ultimă generatie în ceea ce privește monitorizarea continuă a parametrilor de ardere și a celor de proces, controlul încadrării în limitele legale fiind automat.

Datorită performanțelor de ardere și monitorizare, liniile de incinerare pot elimina deșeuri periculoase atât solide cât și lichide, cu excepția deșeurilor radioactive. Sistemul de incinerare este dotat cu echipamente performante, de ultimă generație, care realizează monitorizarea continuă a parametrilor emisiilor, controlând încadrarea acestora în limitele stabilite de legislația de mediu în vigoare.

Liniile de incinerare dispun de sistem de tratare și epurare a efluentului gazos. Întreg procesul tehnologic este controlat automat, iar monitorizarea și controlul funcționării liniilor de incinerare, a parametrilor emisiilor ca și a cantitaților și tipurilor de deșeuri incinerate se face computerizat.

Capacitatea operațională a liniilor de incinerare este de 10 800 tone/an, în urma procesului asigurându-se reducerea masei deșeurilor cu minim 90%.

Deșeurile sunt depozitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în spații cu destinație specifică fiecărei categorii.

Misiune, Viziune și Valori

Misiune

Misiunea noastră este să fim un partener de încredere pentru clientii noștri, venind în întâmpinarea nevoilor acestora de conformitate cu normele legale și cu nevoile de responsabilitate socială, oferind servicii prompte și de calitate în consilierea colectării, transporturilor și eliminarii finale a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase.

Viziune

Identificăm provocările principale ale domeniului nostru și oferim răspunsuri complete și eficiente cerințelor generatorilor și detinătorilor de deșeuri, oferind servicii ecologice complete și integrate.

Valori

 • Deschidere şi încredere

  Comunicăm aspectele importante ale companiei într-o manieră promptă și deschisă. Aceasta reprezintă cea mai bună bază pentru o relație construită pe încredere.

 • Pasiune

  Pasiunea, entuziasmul, motivația, responsabilitatea față de mediul înconjurator înseamna servicii ecologice de calitate.

 • Calitate

  Asigurăm calitatea superioară a serviciilor oferite, prin experiența acumulată pe parcursul a aproape 2 decenii.

 • Responsabilitate

  Acţionăm în mod responsabil în interesul companiei noastre, ţinând cont, de asemenea, de impactul ecologic şi social al acţiunilor noastre.

 

Stim că fără cunoaștere, fără pasiune și fără responsabilitate, nu poate exista progres și fără o permanentă atenție acordată detaliilor și perfecțiunii, nu poate exista distinctie.

Serviciile noastre

ECO FIRE SISTEMS vine în intampinarea tuturor cerintelor generatorilor și detinatorilor de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase, oferind un sistem integrat de servicii:

 • CONSILIERE ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII DEȘEURILOR - colectivul nostru de tehnicieni, chimiști, expert de mediu, asigură informarea corectă și completă a potențialilor beneficiari asupra legislației aplicabile, pot contribui la instruirea personalului responsabil de gestionarea deșeurilor, din faza premergătoare contractării precum și pe parcursul derulării colaborării și asigură întocmirea documentelor și avizelor premergătoare eliminării finale a deșeurilor
 • COLECTARE DEȘEURI - colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase se realizează cu mijloace auto avizate, cu personal instruit și cu respectarea în totalitate a prevederilor legale, prin întocmirea formularului de expediție/transport a deșeurilor ce părăsesc unitatea, în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1061/2008 pentru aprobarea Procedurii de reglementare și control a transportului deșeurilor pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 672/30.09.2008. Cântărirea deșeurilor se realizează cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Normele Tehnice privind exploatarea, urmărirea și controlul instalațiilor și proceselor de incinerare și coincinerare a deșeurilor (Anexa 2 la H.G. 128/2002 completat cu H.G. 268/2005 și cu H.G. 427/2010).
 • DEPOZITARE DEȘEURI - daca situația impune, deșeurile pot fi depozitate controlat înainte de incinerare; dispunem de spații de depozitare generoase, amenajate separat pe categorii de deșeuri în depozite amenajate conform conceptelor moderne și sigure din punct de vedere al protecției factorilor de mediu.
 • INCINERARE - se realizează pe cele doua linii de incinerare, dotate fiecare dintre ele și cu injectoare de deșeuri lichide, cu sisteme automate de alimentare cu deșeuri,cu sisteme automate de evacuare a cenușilor, cu echipamente de răcire și epurare a gazelor, precum și cu echipamente de monitorizare și control a procesului. Liniile de incinerare asigură eliminarea finală a deșeurilor lichide, păstoase și solide periculoase și nepericuloase cu exceptia deșeurilor de muniție și radioactive.
 • TRANSPORT - flota de autoutilitare destinată transporturilor de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase este constituită din mijloace de transport echipate în conformitate cu dispozitiile H.G. 1061/2008 pentru aprobarea Procedurii de reglementare și control a transportului deșeurilor pe teritoriul Romaniei, exploatarea fiind asigurata prin personal specializat, posesori de atestate profesionale și atestate ADR. Coordonarea colectivului este realizată de coordonatorul activității de transport cu pregătire specifică, consilierea fiind asigurată de consilierul de siguranță. Transporturile de deșeuri industriale periculose se realizează cu respectarea normelor, pe rute avizate la Inspectoratele de Situații de Urgență ale fiecărui județ tranzitat pe parcursul transportului și cu respectarea rutelor avizate.
 • DECONTAMINARE - ECOLOGIZARE - asigurăm decontaminarea și ecologizarea suprafețelor contaminate, soluri, depozite, conducte și echipamente, cisterne și alte tipuri de recipienți. Prin colectivul de specialisti colaboratori ai companiei noastre putem întocmi planuri de ecologizare utilizând cele mai bune tehnici disponibile, obiectivul final fiind acela de aducere la starea inițială a suprafețelor contaminate. Folosim substanțe absorbante, detergenți biodegrabili și solvenți absorbanți și biodegradabili, aplicăm tehnici de decontaminare adecvate fiecărei situații și asigurăm monitorizarea prin analize pe tot parcursul realizării operațiunilor de decontaminare și ecologizare.

  Societatea noastră este autorizată să desfăsoare activități de decontaminare, folosind mijloace și metode de decontaminare specifice, funcție de tipul poluării/contaminării astfel:

  • Decontaminare sol la locul poluării, folosind metode mecanice, chimice sau biologice;
  • Decontaminare amplasamente industriale și a terenului aferent;
  • Decontaminare, curățare, ecologizare rezervoare, batale, habe care au conținut sau conțin substanțe periculoase;
  • Lucrări de îndepărtare a azbestului, vopselei pe bază de plumb și a altor materiale toxice;
  • Alte activități specializate de control al poluării.

  Serviciile specializate de ecologizare sunt următoarele:

  • Ecologizarea rezervoarelor supra și subterane contaminate cu produse petroliere sau cu alte substanțe chimice;
  • Ecologizarea platformelor / suprafețelor betonate sau asfaltate contaminate cu produse petroliere sau alte substanțe chimice;
  • Ecologizarea utilajelor, cuvelor și echipamentelor (inclusiv tubulaturi) contaminate cu produse petroliere sau alte substanțe chimice;
  • Ecologizarea și bioremedierea solurilor

 • BIOREMEDIERE - care reprezintă o componentă distinctă a tipurilor de decontaminare, și anume decontaminarea solului prin separarea solului de contaminantul existent. Este o tehnică de gestiune a deșeurilor care presupune utilizarea organismelor biologice pentru curățarea solului și apelor poluate. Această tehnică constă în adăugarea unor materiale în mediile poluate cu scopul de a accelara procesul natural de biodegradare.

  Dacă în cazul decontaminării rezervoarelor, a habelor sau a instalațiilor industriale putem identifica chiar și din stadiul de proiectare volumul și natura contaminării, în cazul lucrărilor de remediere a solului apare un grad relativ ridicat de neașteptate și / sau dificil de prevăzut. În practică, dificultatea majoră în tratarea solurilor contaminate constă în separarea solului de contaminantul existent. Având în vedere numărul mare de tipuri de soluri, cu diferite compoziții specifice, dar și cu o gamă largă de contaminanți existenți, rezultă, de fapt, o varietate de situații posibile. În plus, aceasta adaugă și gradul de contaminare a solului și, prin urmare, obținem întreaga imagine a dificultății abordării în orice activitate de decontaminare a solului. Experiența companiei noastre în acest domeniu ne permite să concluzionăm că cea mai bună abordare a unei lucrări de acest tip depinde de gradul de contaminare. Tehnologiile noastre aplicate, în linii generale, sunt:

  • Desorbție termică directă - aplicabilă solurilor consistente în textură, contaminate cu hidrocarburi și / sau cu alți contaminanți relativ volatili;
  • Desorbție termică indirectă – aplicabila solurilor consistente în textură, dar cu un grad scăzut de contaminare cu hidrocarburi și / sau alte contaminanți, cum ar fi fenoli, HCH, mercur etc .;
  • Inertizare - imobilizare în lianți hidraulici;
  • Spălare - aplicabilă solurilor nisipoase;
  • Bioremedierea - se aplică pentru multe tipuri de soluri contaminate cu hidrocarburi, presupunând, de asemenea, termene relativ ridicate în comparație cu alte procese;
  • Spinning (bifazic / trifazic) - utilizat pentru tratarea nămolurilor care conțin deșeuri periculoase; Aceasta este o etapă pregătitoare pentru alte operațiuni de decontaminare;

Contactează-ne

DATE DE CONTACT SEDIUL SOCIETĂȚII

Comuna Lumina, sola A 314/1/1, judet Constanța

Adresa de corespondență:
O.P. Lumina, C.P. nr.6, județ Constanța
Telefon 0241 760 575
Fax 0241 760 576
Mobil 0747 047 400
Departament Comercial deșeuri industriale
Director Comercial deșeuri industriale
Mobil 0745 058 655
Departament Deșeuri Medicale
Șef departament deșeuri medicale
Mobil 0747 047 405
Departament Tehnic
Director Tehnic
Mobil 0747 047 402

DATE DE CONTACT PUNCT DE LUCRU BUCUREȘTI

Soseaua Oltenitei, nr. 181,oras Popesti-Leordeni, județul Ilfov
Mobil 0747 047 420
Mobil 0747 047 403

DATE DE CONTACT PUNCT DE LUCRU GALAȚI BRĂILA VRANCEA

Str. Calea Prutului, nr. 9F, Galați
Telefon 0236 471 015
Fax 0236 471 015
Director Zona Galați - Vrancea
Mobil 0747 047 404


Completează formularul si vei fi contactat de un reprezentant al firmei

Vă rugăm să completați acest câmp cu valoarea operației
5 + 3

Anunțuri

Anunț public - 14 iulie 2023

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunț public - 20 martie 2023

Anunț public - 23 aprilie 2020

Anunț public - 16 aprilie 2020

Anunţ public - 13 martie 2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului.

Proiecte Fonduri Europene

Comunicat de presă

Dezvoltarea societății ECO FIRE SISTEMS S.R.L. prin construirea unei hale de producție, complet dotată și a unor funcțiuni administrative, pentru sporirea competivității

Dezvoltarea întreprinderii ECO FIRE SISTEMS prin extinderea parcului de utilaje pentru o competitivitate sporită

Politica de confidențialitate

ECO FIRE SISTEMS, prin intermediul platformei online ecofire.ro, isi ia angajamentul sa iti respecte viata privata prin securitate si conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private.

Ce masuri am luat noi

Am luat toate masurile tehnice si organizationale pentru protejarea datelor:

 • securizarea bazelor de date;
 • alinierea termenilor si conditiilor, a politicii de confidentialitate si a politicii de utilizarea a cookie-urilor la noile reglementari Europene GDPR UE 2016/679;
 • informari clare cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Ce masuri poti lua tu

 • Utilizeaza parole sigure;
 • Pastreaza-ti dispozitivele in siguranta;
 • Protejeaza-te impotriva email-urilor spam;

Ce se intampla cu datele tale de pe ecofire.ro

Atunci cand interactionezi cu site-ul nostru ecofire.ro, se poate intampla sa ne oferi acces limitat, la datele cu caracter personal, necesare strict pentru desfasurarea contractului comercial (adresa, nume, preunume, telefon, email, date firme).

Mai jos sunt cateva exemple de situatii in care noi folosim aceste date:

 • Sa iti putem livra un serviciu;
 • Sa putem lua legatura cu tine;
 • Sa raspundem intrebarilor legate de produse si servicii;

Drepturile tale

 • Ai posibilitatea sa iti exprimi acordul, pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal, in conditiile descrise in ultima versiune a "Politicii de Confidentialitate" disponibila pe ecofire.ro
 • Poti cere stergerea tuturor datelor tale personale cu un mail la office@ecofire.ro

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?
Compania ECO FIRE SISTEMS, detinatoare a brandului ecofire.ro este operatorul datelor cu caracter personal trimise de clientii nostri si raspunde de datele tale cu caracter personal in conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor.

ECO FIRE SISTEMS  se angajeaza sa foloseasca datele clientilor exclusiv pentru scopul pentru care au fost introduse (informari comerciale despre produsele si serviciile prezentate in site-ul nostru). Ne obligam sa nu transmitem datele personale catre terti si sa respectam confidentialitatea datelor. ECO FIRE SISTEMS  nu incurajeaza SPAM-ul, nu facem schimb de adrese de email obtinute prin intermediul acestui site, nu divulgam adresa ta de email altor persoane, nu furnizam adresa/nr de telefon sau alte date catre terti.

Furnizarea urmatoarelor date este necesara pentru a putea incheia un contract cu clientul: numele si prenumele, adresa, numarul de telefon, adresa de email, numele companiei (pentru persoanele juridice), forma juridica, adresa de facturare, numarul de telefon, cod fiscal (in ceea ce priveste clientii din UE: numar de inregistrare in scopuri de TVA).

Restul datelor colectate in cadrul procesului de inregistrare a clientilor pot fi furnizate de tine in mod voluntar, in formularele de inregistrare din site (ex: contact, cariere, feedback, de abonare la newsletter din site). Nu esti obligat sa ne furnizezi aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerinta legala, contractuala sau o cerinta necesara pentru a incheia un contract. Daca nu ne furnizezi aceste date personale, acest lucru nu va avea consecinte asupra ta. Datele tale personale vor fi stocate pana la momentul retragerii consimtamantului, cu exceptia cazului in care avem obligatia legala de a stoca in continuare datele tale in scopul de a le prezenta autoritatilor publice, de exemplu autoritatilor fiscale. Stocarea si transferul datelor tale personale catre autoritatile publice in scopul indeplinirii unei obligatii legale se bazeaza in mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

Unde iti stocam datele?
Datele pe care le colectam de la tine sunt stocate in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, in Datacenter-ul din Bucuresti al GTS Telecom. Datele cu caracter personal sunt protejate de infrastructura de securitate GTS Telecom.

Cine are acces la datele tale?
Nu transmitem, nu vindem si nu cedam tertilor datele tale in scopuri de marketing in afara companiei ECO FIRE SISTEMS . Datele transmise unor terti sunt utilizate numai pentru a-ti oferi serviciile noastre. Pentru a atinge scopurile mentionate mai sus, utilizam furnizori de servicii, respectiv imputerniciti conform Art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii nostri de servicii pentru gazduire, furnizorii de servicii de curierat sau furnizorii nostri de servicii pentru materiale publicitare personalizate.

Acesti furnizori de servicii prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor. Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care detinem obligatia aceasta prin lege.

Care este temeiul legal pentru prelucrarea datelor?
Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularelor de inregistrare pe site a clientilor si, in cursul eventualelor tranzactii comerciale, in scopul incheierii si executarii contractului de vanzare-cumparare. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.

Vom urmari interesele noastre legitime pentru a te informa despre ofertele si serviciile noastre si de a extinde relatia cu clientii. In cazul in care ne-ai dat consimtamantul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele tale personale pentru a-ti furniza informatiile noastre prin e-mail. Aceasta prelucrare se bazeaza in mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.

Pentru fiecare prelucrare specifica a datelor cu caracter personal pe care le colectam de la tine, te vom informa daca furnizarea datelor cu caracter personal este impusa de reglementari sau daca este necesara pentru a incheia un contract, daca este obligatoriu sa ne furnizezi datele cu caracter personal si care sunt posibilele consecinte in cazul in care refuzi.

Care sunt drepturile tale?

Dreptul de a fi informat: 
Ai dreptul de a solicita informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le detinem despre tine. (Art. 15 GDPR). Ne poti solicita acest lucru pe email la office@ecofire.ro

Dreptul la portabilitate:
Ori de cate ori ecofire.ro va prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate in baza acordului dumneavoastra sau in baza unui acord, aveti dreptul sa obtineti transferul unei copii a datelor dumneavoastra intr-un format structurat folosit in mod frecvent si prelucrabile automat catre dumneavoastra sau catre o alta parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ati trimis. (Art. 20 GDPR)

Dreptul de a rectifica datele: 
Aveti dreptul sa solicitati rectificarea datelor cu caracter personal, daca acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. (Art. 16 GDPR).

Dreptul de a fi uitat:
Ai dreptul sa ceri oricand stergerea oricaror date cu caracter personal prelucrate de ecofire.ro (Art. 17 GDPR)

Dreptul tau de a face opozitie prelucrarii datelor si a marketing-ului direct: 
Ai dreptul sa te opui prelucrarii datelor si marketingului direct (Art. 21 GDPR) si poti face obiectii fata de orice tip de prelucrare. Ne poti solicita acest lucru pe email la office@ecofire.ro

Dreptul la restrictionarea prelucrarii: 
Ai dreptul sa soliciti ca ecofire.ro sa restrictioneze procesul de prelucrare a datelor (Art. 18 GDPR) tale cu caracter personal in urmatoarele situatii:

 • daca te opui prelucrarii in baza interesului legitim, ecofire.ro va restrictiona orice prelucrare a acestor date pana la confirmarea interesului legitim.
 • daca afirmi ca datele tale cu caracter personal sunt incorecte, ecofire.ro trebuie sa restrictioneze orice prelucrare a acestor date pana la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
 • daca prelucrarea este ilegala, poti sa te opui prelucrarii datelor cu caracter personal si sa soliciti restrictionarea utilizarii datelor tale cu caracter personal.
 • daca ecofire.ro nu mai are nevoie de datele tale cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a-ti apara drepturile in instanta.

Dreptul de retragere a consimtamantului:
Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul tau. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (Art. 7 GDPR).

Cum iti poti exercita drepturile?
Acordam o importanta deosebita protectiei datelor cu caracter personal si, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistenta pentru clienti care va gestioneaza solicitarile in legatura cu drepturile tale mentionate mai sus. Personalul nostru iti sta la dispozitie intotdeauna la adresa office@ecofire.ro, te rugam doar sa mentionezi "Protectia Datelor" in subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere: 
Daca esti de parere ca ecofire.ro iti prelucreaza datele cu caracter personal intr-un mod incorect, ne poti contacta la office@ecofire.ro. De asemenea, ai dreptul sa adresezi o plangere unei autoritati de supraveghere. (Art. 77 GDPR)

Actualizari ale Politicilor site-ului:
S-ar putea sa fie nevoie sa ne actualizam Termenii si Conditiile, Politica de Confidentialitate si Politica de utilizare a Cookie-urilor. Cea mai recenta versiune a acestora este disponibila in permanenta pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbari semnificative ale acestor politici, de exemplu scopul pentru care folosim datele tale cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile tale.

MARKETING DIRECT

De ce folosim datele tale cu caracter personal pentru activitatile de Marketing direct?
Folosim datele cu caracter personal pentru a-ti trimite oferte de marketing si invitatii prin e-mail. Pentru a-ti optimiza experienta cu ecofire.ro iti vom oferi informatii relevante, recomandari de produse, informatii despre termene de plata, etc. Toate aceste servicii se bazeaza pe articolele pe care ai facut click si pe informatiile pe care le-i trimis.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectam?
Vom prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • informatii de contact, cum ar fi: numele, adresa de e-mail, numarul de telefon, adresa postala.
 • produse si oferte pe care ai facut click.

Dreptul de a-ti retrage consimtamantul:
Ai dreptul de a-ti retrage in orice moment consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cand faci acest lucru, ecofire.ro nu iti va putea trimite alte oferte de marketing direct sau informatii pe baza consimtamantului tau.

Te poti dezabona de la marketingul direct urmand instructiunile din fiecare mesaj de marketing;

DEZVOLTARE/ IMBUNATATIRE SI RECLAMA PRIN TERTI

De ce folosim datele dumneavoastra cu caracter personal?
Vom folosi datele pentru a evalua, dezvolta si imbunatati serviciile, produsele si sistemele noastre pentru toti clientii nostri. In acest scop nu vom analiza datele tale la nivel individual, toate prelucrarile vor fi efectuate sub forma de statistica oferita de rapoartele Google Analytics.

Aceasta include analize pentru a face serviciile noastre mai usor de utilizat, cum ar fi modificarea interfetei cu utilizatorul pentru a simplifica fluxul de informatii sau pentru a evidentia functiile utilizate in mod obisnuit, de catre clientii nostri pe canalele noastre digitale si pentru a imbunatati sistemele IT, in vederea maririi securitatii pentru vizitatori si clienti in general.

Analiza este utilizata si pentru dezvoltarea si imbunatatirea permanenta a fluxului logistic de marfuri, prin prognozarea stocurilor si a livrarilor, precum si a resurselor noastre din punct de vedere al sustenabilitatii, prin rationalizarea achizitionarii si a planificarii livrarilor.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectam?
Vom prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal daca ati ales sa ni le furnizati:

 • adresa de email.
 • istoricul click-urilor;
 • navigare si istoricul navigarii.

INDEPLINIREA OBLIGATIILOR LEGALE

De ce folosim datele tale cu caracter personal?
Vom folosi datele tale cu caracter personal pentru a respecta obligatiile legale, hotararile judecatoresti si deciziile autoritatilor.

Aceasta include utilizarea datelor cu caracter personal pentru colectarea si verificarea datelor contabile in conformitate cu reglementarile privind evidentele contabile.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectam?
Vom procesa urmatoarele categorii de date personale:

 • numele
 • adresa postala

Cine are acces la datele tale cu caracter personal?
Datele tale cu caracter personal sunt folosite de catre ECO FIRE SISTEMS numai pentru a-ti oferi serviciile mentionate mai sus, pentru operatiuni efectuate de furnizorii de servicii pentru a-ti putea livra serviciile cerute.

Aceste companii beneficiare au o obligatie independenta de a-ti prelucra datele cu caracter personal.

Pentru a optimiza site-ul web si a livra reclame online, folosim instrumentele de analiza si marketing furnizate de Google, Facebook, Youtube: Tag Manager, Google Analytics, Google Adwords si Facebook Pixel. (Vezi lista completa de Cookies accesand pagina dedicata.)

Nu transmitem, nu vindem si nu cedam tertilor datele tale in scopuri de marketing in afara companiei ECO FIRE SISTEMS.

Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?
Prelucrarea datelor tale cu caracter personal este necesara pentru ca ECO FIRE SISTEMS sa duca la indeplinire contractul de vanzare-cumparare catre client si se bazeaza pe consimtamantul tau acordat la: completarea formularului de inregistrare si/sau la abonarea la Newsletter. De asemenea, vom salva datele tale in conformitate cu reglementarile legislatiei contabile in vigoare.

Pentru cat timp iti pastram datele?
Vom pastra datele tale pentru onorarea contractului de vanzare-cumparare, marketing direct, furnizare de reclame prin terti si optimizarea website-ului, pana in momenul in care iti retragi consimtamantul.  Din acel moment, datele tale cu caracter personal vor fi sterse.

Dreptul de a-ti retrage consimtamantul
Ai dreptul sa iti inchizi contul in orice moment sau sa ceri stergerea datelor cu caracter personal printr-un mail la office@ecofire.ro. Daca alegi sa faci acest lucru, datele tale vor fi sterse. In acest context, ecofire.ro nu iti va putea oferi serviciile mentionate mai sus. Vom pastra datele tale cu caracter personal daca acest lucru este impus de legislatia in vigoare si daca exista un litigiu deschis.

Termeni și condiții

Acest site respecta prevederile OUG nr. 34 / 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si ale Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor si noile reglementari Europene GDPR UE 2016/679.

ecofire.ro – este denumirea comerciala a societatii Eco Fire Sistems SRL, persoana juridica  , avand sediul social in România, Comuna Lumina, sola A 314/1/1, judet Constanta, CUI : 14356289, Nr.Reg.Com. : J13/2144/2001.

Pentru mai multe informatii despre drepturile tale, te rugam sa consulti ultima varianta a Politicii de Confidentialitate cu un click aici cat si Politica de utilizare a cookie-urilor, cu un click aici!

Utilizarea, vizitarea, sau folosirea produselor si serviciilor prezentate pe site-ul ecofire.ro implica acceptarea acestor Termeni si conditii si a ultimei versiuni a Politicii de Confidentialitate.

Fotografiile produselor prezentate au caracter informativ , pot diferi fata de produsul spre vanzare si pot arata accesorii care nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Toate fotografiile prezentate pot sa nu fie actualizate la infatisarea actuala a produselor. Specificatiile tehnice si caracteristicile descrise pe pagina produsului sunt cu titlu informativ, putand fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.

Definitii:

Site
Domeniul www.ecofire.ro si toate subdomeniile acestuia.

Continut:

 • toate informatiile de pe Site care, prin utilizarea unui echipament  electronic, pot fi vizitate, vizualizate sau accesate;
 • continutul oricarui e-mail care, prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, este trimis utilizatorului de catre ecofire.ro
 • date despre Eco Fire Sistems SRL, sau alte date ale acestuia;
 • informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Eco Fire Sistems SRL  in mod uzual, in diferite perioade;
 • informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Eco Fire Sistems SRL are incheiate contracte de parteneriat, in diferite perioade.

Newsletter
Mod periodic de comunicare a informatiilor de catre ecofire.ro prin e-mail asupra Serviciilor, Promotiilor, Concursurilor oferite de Eco Fire Sistems SRL. Abonarea la newsletter nu este obligatorie. Ea se face cu consimtamantul tau, prin completarea formularelor de abonare la newsletter din site. Te poti dezabona oricand accesand link-ul "Dezabonare" prezent in fiecare Newsletter.

In cazul in care decizi ca nu vrei sa ne furnizezi date personale pentru abonarea la Newsletter, acest lucru nu va avea consecinte asupra ta, aceste date nefiind o cerinta legala, contractuala sau o cerinta necesara pentru a incheia un contract. Datele tale personale vor fi stocate pana in momentul retragerii consimtamantului.

Toate persoanele care se aboneaza la newsletter, declara pe proprie raspundere ca au minim 16 ani.

Pentru detalii complete te rugam sa accesezi ultima versiune a Politicii de confidentialitate.

Confidentialitate
Compania Eco Fire Sistems SRL, detinatoare a brandului ecofire.ro este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiti si raspunde de datele tale cu caracter personal in conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor.

Eco Fire Sistems SRL se angajeaza sa foloseasca datele clientilor exclusiv pentru scopul pentru care au fost introduse. Ne obligam sa nu transmitem datele personale catre terti si sa respectam confidentialitatea datelor. Eco Fire Sistems SRL nu incurajeaza SPAM-ul, nu facem schimb de adrese de email obtinute prin intermediul acestui site, nu divulgam adresa ta de email altor persoane, nu furnizam adresa/nr de telefon sau alte date catre terti.

Pentru detalii complete te rugam sa accesezi ultima versiune a Politicii de confidentialitate

 

Politica de utilizare a Cookie-urilor

Un cookie este un mic fisier text care se salveaza pe calculatorul sau pe dispozitivul tau mobil si, in timpul vizitelor ulterioare, este recuperat din acestea.

Daca utilizezi serviciile noastre, navighezi, te abonezi la newsletter, in unele cazuri va trebui sa iti dai acordul pentru utilizarea unui astfel de cookie.

Utilizam cookie-uri pentru a monitoriza ce actiuni ai realizat pe site. Cookie-urile noastre nu retin date cu caracter personal cum ar fi numele tau sau detaliile bancare. Acestea doar ne permit sa aflam informatii dupa ce te-ai autentificat sau ajuta la a face legatura intre informatiile privind navigarea facuta si datele tale cu caracter personal.

Pentru lista completa de cookie-uri, Politica de utilizare a acestora si modalitati de blocare, te rugam sa accesezi pagina Politica de utilizare a Cookies cu un click aici.

 

Orice tentativa de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul site-ului ecofire.ro sau de a afecta performantele serverului pe care acesta ruleaza  va fi considerata tentativa de fraudare a sistemelor ecofire.ro si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt.

Schimbarea termenilor si conditiilor

Datorita posibilelor modificari ale legislatiei, o modificare a acestor Termeni si conditii poate deveni necesara. In acest caz, te vom informa despre astfel de modificari. In masura in care modificarile afecteaza o prelucrare care se bazeaza pe consimtamantul tau, iti vom solicita un nou consimtamant, daca este necesar.

Eficienta - ,
economica -

Excelenta - ,
in protectia > ,
mediului

Protecție și Responsabilitate față de mediul înconjurător

Pasiunea, entuziasmul, motivația, responsabilitatea față de mediul înconjurător înseamnă servicii ecologice de calitate.

Echipamente performante de ultimă generație și unul din cele 9 incineratoare ecologice din România

Datorită performanțelor de ardere și monitorizare, liniile de incinerare pot elimina deșeuri periculoase atât solide cât și lichide.

Dezvoltare continuă pentru a veni în întâmpinarea exigențelor partenerilor noștri

Puncte de lucru a caror activitate s-a consolidat și dezvoltat în ultimii 4 ani, manageriate de directori zonali instruiți și pregătiți în domeniul gestionării deșeurilor.

Certificări și autorizări pentru toate serviciile desfășurate

Consiliere/consultanță în domeniul gestionării deșeurilor, Colectare deșeuri periculoase și nepericuloase, Depozitare deșeuri, Incinerare, Transport, Ecologizare – decontaminare – bioremediere.

Eficiență
economică

Excelență
în protecția
mediului

Protecție și Responsabilitate față de mediul înconjurator

Pasiunea, entuziasmul, motivația, responsabilitatea față de mediul înconjurător înseamnă servicii ecologice de calitate.

Echipamente performante de ultimă generație și unul din cele 9 incineratoare ecologice din România

Datorită performanțelor de ardere și monitorizare, liniile de incinerare pot elimina deșeuri periculoase atât solide cât și lichide.

Dezvoltare continuă pentru a veni în întâmpinarea exigențelor partenerilor noștri

Puncte de lucru a căror activitate s-a consolidat și dezvoltat în ultimii 4 ani, manageriate de directori zonali instruiți și pregătiți în domeniul gestionării deșeurilor.

Certificări și autorizări pentru toate serviciile desfășurate

Consiliere/consultanță în domeniul gestionării deșeurilor, Colectare deșeuri periculoase și nepericuloase, Depozitare deșeuri, Incinerare, Transport, Ecologizare – decontaminare – bioremediere.